Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
41001instrumentalna / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
41001w1wynik3TAK