Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
40001mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlanąJakościowa metoda hodowlana polegająca na hodowli drobnoustroju na pożywkach, zarodkach, hodowle komórkowe
Wybranie tej metody centralnej generuje pole wyników:
1. Wynik hodowli: dodatni / ujemny

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
336001wwielkość próbki badanej3NIE
375001w16gatunek Campylobactergatunek3Campylobacter spp. (gatunki termotolerancyjne) (id:356001)NIE
40001w1wynik hodowli3TAK
323001wwCampylobacter spp.3Campylobacter spp. (gatunki termotolerancyjne) (id:356001)NIE
349001w6gatunek Listeriagatunek5listerioza - Listeria monocytogenes (id:144001)NIE
382001w20odczyt półilościowyodczyt półilościowy3Escherichia coli (szczepy oporne na cefalosporyny) (id:1221001)NIE
390001w17efekt hamującyefekt hamujący3Salmonella - salmonelloza (id:584001)NIE
363001w7Staphylococcus spp.gatunek5Staphylococcus spp. (id:358001)NIE
364001w8Streptococcus spp.gatunek5Streptococcus spp. (id:352001)NIE
365001w9Pseudomonas spp.gatunek5Pseudomonas spp. (id:357001)NIE
366001w10Arcanobacterium spp.gatunek5Arcanobacterium spp. (id:977001)NIE
367001w11Serratia spp.gatunek5Serratia spp. (id:978001)NIE
368001w12E. coligatunek5Escherichia coli (id:66001)NIE
369001w13Proteusgatunek5Proteus spp. (id:351001)NIE
370001w14Corynebacteriumgatunek5Corynebacterium spp. (id:976001)NIE
371001w15Candidagatunek5Candida spp. (id:980001)NIE
396001w18karbapenemaza CARBCARB3Escherichia coli (szczepy oporne na karbapenemy) (id:1265001)NIE
397001w19karbapenemaza OXAOXA3Escherichia coli (szczepy oporne na karbapenemy) (id:1265001)NIE
445001w21gatunek Enterocococcusgatunek3Enterococcus spp. (id:635001)NIE