Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
37001PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
37001w1wynik PCR3TAK
345001w_2genotyp wirusa w¶cieklizny3w¶cieklizna (id:321001)NIE
94001w99komentarz#1TAK
442001serogrSTECserogrupa STECserogrupa STEC5Escherichia coli shigatoksyczne (id:67001)NIE
443001genyViSTECgeny wirulencji STEC5Escherichia coli shigatoksyczne (id:67001)NIE