Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
30001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie antygenów (+/-/?)

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
30001w1ELISA3TAK