Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
25001mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)metoda mikrobiologiczna określająca liczbę drobnoustrojów metodą najbardziej prawdopodobnej liczby

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
250011wWynik (metoda NPL)#6NIE
1200012wOpis1NIE