Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
24001mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia koloniimetoda mikrobilogiczna służąca określaniu liczby drobnoustrojów metodą liczenia kolonii na pożywkach stałych

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
24001wWynik (metoda liczenia kolonii)Wynik6TAK
119001w2Opis#1NIE