Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
2001metoda KjeldahlaOznaczanie zawartości azotu w przeliczeniu na białko należy przypisać do metody miareczkowej. Aktualnie pole wyniku nie jest jednak jeszcze skonfigurowane.

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
2001wZawartośćZawartość2NIE
296001w2białko ogólne#2białko całkowite (id:38001)NIE