Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
17001spektrofotometryczna / chemiczna metoda instrumentalna

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
17001w1Wynik (spektrofotometria)2NIE
284001w4Azotany2azotany (id:8001)NIE
285001w5Azotyny2azotyny (id:9001)NIE