Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
15001chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)GC-MS

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
99001wObecność dioksyn1dioksyny (id:58001)NIE
100001wDopuszczalna zawartość1dioksyny (id:58001)NIE
97001w1Stężenie2dioksyny (id:58001)NIE
15001w12Wynik #2TAK
98001w2Stężenie2dioksyny (id:58001)NIE