Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
14001chromatografia gazowa (GC)GC

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
319001NWNiepewność1triheptanian glicerolu (GTH) (id:677001)NIE
14001wWynik#2TAK