Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244034001Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)Inductively coupled plasma - optical emission spectroscopyEFSA ID: F606A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
430001wWynik2TAK