Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244033001wysokosprawna chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP-MS)High performance liquid chromatography inductively coupled plasma mass spectrometryEFSA ID: F029A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
428001wWynik2TAK