Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244032001chromatografia gazowa z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)Gas chromatography with electron capture detectionEFSA ID: F039A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
426001wWynik2TAK