Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244030001chromatografia gazowa z detektorem azotowo-fosforowym (GC-NPD)Gas chromatography with nitrogen/phosphorus sensitive detection (thermionic ionization detection)EFSA ID: F041A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
422001wWynik2TAK