Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244029001chromatografia gazowa z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC-HRMS)Gas chromatography with high resolution mass spectrometric detectionEFSA ID: F047A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
420001wWynik2TAK