Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244028001chromatografia gazowa z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)Gas chromatography with tandem mass spectrometry detector (GC-MS/MS)EFSA ID: F049A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
418001wWynik2TAK