Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244027001chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)EFSA ID: F027A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
416001wWynik2TAK