Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244026001wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD)High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD)EFSA ID: F587A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
414001wWynik2TAK