Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244025001wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV (HPLC-UV)High Performance Liquid Chromatography with UV Detection (HPLC-UV)EFSA ID: F021A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
412001wWynik2TAK