Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1244024001wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem fluorescencyjnym (HPLC-FD)High Performance Liquid Chromatography with Fluorescent Detection (HPLC-FD)EFSA ID: F022A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
410001wWynik2TAK