Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1241777001spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC)

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
402001stężeniestężenie promieniotwórczestężenie promieniotwórcze2NIE