Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1241770001mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) (ISO/TS 19036)metoda mikrobiologiczna określająca liczbę drobnoustrojów metodą najbardziej prawdopodobnej liczby

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
3850011wWynik (metoda NPL)#7NIE
3860012wOpis1NIE