Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1241769001mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii (ISO/TS 19036)metoda mikrobilogiczna służąca określaniu liczby drobnoustrojów metodą liczenia kolonii na pożywkach stałych

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
383001wWynik (metoda liczenia kolonii)Wynik7TAK
384001w2Opis#1NIE