Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1241768001Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)Inductively coupled plasma mass spectrometryEFSA ID: F064A

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
381001wZawartość2TAK