Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240915001fizykochemiczne

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
352001ggęstość2gęstość (id:839001)NIE
351001ulepkość2lepkość (id:838001)NIE
350001Vobjętośćobjętość2objętość z pojemnika (id:837001)NIE
392001visclepkość cdlepkość1lepkość (id:838001)NIE
393001u(temp)lepkość(temp)tem.pom.2lepkość (id:838001)NIE