Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240562001metoda fizycznametoda fizyczna

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
287001osgocena składu granulometrycznegoocena składu granulometrycznego1ocena składu granulometrycznego (id:661001)TAK