Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240351001metoda z polami obliczeniowymi

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
268001w1energia metaboliczna paszy1energia metaboliczna paszy (id:643001)NIE
269001w2homogeniczność1homogeniczność (id:459001)NIE
290001w0Wynik metody obliczeniowej1NIE
293001w4kolagen2kolagen (id:618001)NIE
292001w3tkanka łączna2tkanka łączna (id:680001)NIE
294001w5węglowodany2węglowodany (id:681001)NIE