Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240350001metoda polarymetryczna/ chemiczna metoda instrumentalna

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
267001w1zawartość skrobii#2skrobia (id:458001)TAK