Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240330001mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlanąmetoda polegająca na wykrywaniu (izolacji) drobnoustroju metodą hodowlaną na pożywkach namnażających i selektywnych w okreslonej masie, objetości lub powierzchni próbki

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
2540012wwielkość próbki badanej#3TAK
2530011wwynik: wykrywanie drobnoustrojuwynik3TAK
2600014wObecność1TAK
317001SZSzczep1Salmonella - Salmonella spp. (id:270001)NIE
376001w16gatunek Campylobactergatunek3Campylobacter spp. (gatunki termotolerancyjne) (id:356001)NIE
316001MNMiano2beztlenowe laseczki przetrwalnikujące (id:36001)NIE
4440015wwykrycie1TAK