Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240328001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (wartość OD) w stadzie

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
243001w1liczba próbek badanych2TAK
245001w2liczba próbek dodatnich2TAK
244001w3wartość średnia OD2TAK
246001w4zakres wartości OD1TAK