Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240237001test immunoprecypitacji / wykrywanie antygenównp. odczyn termoprecypitacji wg. Ascoliego

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
241001w1wynik immunoprecypitacji3TAK