Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240170001mikroskopowa (wynik liczbowy)

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
190001w1wynik2TAK