Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240159001odczyn aglutynacji probówkowej (OA) / określenie miana przeciwciałwartość pola miano podawane jest w formacie A/B, gdzie
A oznacza siłę reakcji
B jest rozcieńczeniem surowicy, w którym reakcja wystąpiła

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
2290014m_listmiano - antygen O-I, IIAntygen O-I, II1listerioza - Listeria monocytogenes (id:144001)NIE
2300015m_listmiano - antygen O-VAntygen O-V1listerioza - Listeria monocytogenes (id:144001)NIE
172001w2miano1TAK
1730013jm_brucmj/mlmj/ml2bruceloza - Brucella spp. (id:42001)NIE
171001w1OA3TAK
4470014jm_brucmj/mlmj/ml2przeciwciała anty - Brucella (id:1772001)NIE