Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240139001mikrobiologiczna / identyfikacja serologiczna drobnoustrojuMetoda jakościowa polegająca na określeniu właściwości antygenowych izolatu (drobnoustroju)
Wybranie tej metody centralnej generuje tzw. zależne od kierunku badania pole wyników listą bakterii. Jeżeli Metoda (procedura) lokalna jest połączona z kierunkiem np. salmoneloza i Salmonella - będzie to lista serowarów Salmonella; Jeżeli jest to badanie w kierunku brucelozy - będzie to lista gatunków Brucella.
Gdy, pomimo wybrania tej metody centralnej nie pojawi się żadna lista, oznacza to, że:
1. nie został wybrany kierunek badania lub
2. CBD nie ma zdefiniowanego słownika dla tego kierunku - należy to zgłosić administratorowi CBD. Dorażnie można wprowadzić wyniki w polu tekstowym metody centralnej: identyfikacja biochemiczna drobnoustroju

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
211001gat_CAgatunek Mycoplasma5mykoplazmoza - zakaźna bezmleczność owiec i kóz (CA) (id:572001)NIE
212001gat_CBPPgatunek Mycoplasmagatunek Mycoplasma5mykoplazmoza - zaraza płucna bydła (CBPP) (id:336001)NIE
210001gat_drobgatunek Mycoplasma5mykoplazmoza - mykoplazmoza drobiu (id:571001)NIE
208001gat_mycgatunek Mycoplasma5mykoplazmoza - mykoplazmoza i Mycoplasma spp. (id:178001)NIE
209001gat_z_plucgatunek Mycoplasma5mykoplazmoza - mykoplazmowe zapalenie płuc świń (id:177001)NIE
215001i_hamglutWynik identyfikacji hemaglutyniny1grypa (influenza) świń (SI) (id:82001)NIE
214001i_hamglutWynik identyfikacji hemaglutyniny1grypa (influenza) koni (id:80001)NIE
147001w12serotyp S. suis#3streptokokoza (Streptococcus suis) (id:275001)NIE
228001ser_salm2serowar Salmonella #5Salmonella - salmonelloza (id:584001)NIE
149001ser_salmserowar Salmonella#5Salmonella - Salmonella spp. (id:270001)NIE
225001sal_rróżnicowanie ze szczepem szczepionkowym#3różnicowanie szczepu Salmonella ze szczepem szczepionkowym (id:655001)NIE