Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240138001mikrobiologiczna / identyfikacja biochemiczna drobnoustrojuJakościowa metoda hodowlana polegająca na określeniu właściwości biochemicznej izolatu (drobnoustroju) przy użyciu pożywek mikrobiologicznych, w tym testów komercyjnych.
Wybranie tej metody centralnej generuje tekstowe pole wyników, w którym można podać zarówno wyniki testów, jak i końcowy wynik badania
1. Wynik (wykrywanie drobnoustroju): dodatni / ujemny

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
143001w1wynik#1TAK