Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1240137001mikroskopowa / wykrywanie autofluorescencji tetracykliny w szlifach kostnychmetoda specyficzna dla diagnostyki w¶cieklizny. Służy ocenie stopnia przyjęcia szczepionki na podstawie markera tetracykliny

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
142001wwynik3NIE