Metoda opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1Metoda badawcza (wynik tekstowy)Metoda z tekstowym polem wyniku.
Należy ją stosować równocześnie z innymi metodami centralnymi lub gdy żadna z aktualnie istniejących metod nie daje możliwości podania wyniku w poprawnej formie.

Pola wyników
idsymbolnazwanazwa_wydruktypPokaż tylko dla kierunkuPokaż dla każdego kierunku
1wWynik1NIE